Lagen om namn och bild

  Upphovsrättslagen

1 § Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person.
 • Marknadsföringsrätt
 • Produktsäkerhetslagen

   RH Fråga om ansvar enligt lagen () om namn och bild i reklam för införande av tidningsannons med bild av förre finansministern Kjell-Olof Feldt utan dennes samtycke (I och II).

  Marknadsföringslagen

  Namn- och bildlagen eller lagen om namn och bild i reklam (), är en lag som förbjuder näringsidkare att i sin marknadsföring nyttja annans namn eller bild utan dennas samtycke. [ 1] Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot lagen ska dömas till böter. [ 2].
 • Marknadsföring definition
 • God marknadsföringssed

  Namn- och bildlagen eller lagen om namn och bild i reklam, är en lag som förbjuder näringsidkare att i sin marknadsföring nyttja annans namn eller bild utan dennas samtycke. [1] Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot lagen ska dömas till böter.

  Marknadsföringslagen rea

  Lagens innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn. Lagen innehåller också bestämmelser om. - förlust av efternamn, - särskilt skydd för efternamn, - internationella förhållanden, - samtycke eller prövning vid byte av barns efternamn.


  Marknadsföringsrätt

 • Prop. / 2 ls) Förslag till Lag om namn och bild i reklam Härigenom föreskrivs följande. 1 & Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person.

 • lagen om namn och bild
 • Vilseledande marknadsföring

  Om du som näringsidkare utnyttjar en annan persons namn eller bild i din marknadsföring måste du se till att ha dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam). Det är två viktiga begrepp som avgör om du omfattas av paragrafen ovan. Begreppen är "näringsidkare" och "marknadsföring".

  Marknadsföring definition

  Lagen om namn och bild i reklam Välkommen till Familjens Jurist! Från den 20 september är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist.


  Copyright ©pupyste.ask-sweden.edu.pl 2023