Mdh examensarbete

Mdu logga

  Navigation Important dates for / Importand dates for / Important dates For the academic year / Thesis starting in Autumn Period 1 (DVA, DVA, DVA, DVA, DVA, DVA, DVA, DVA, DVA, FLA) Study period: Application submission date: Aug - Start date: Aug.


Mdh portal

Det finns anvisningar och mallar för hur du som student vid MDU ska skriva examensarbeten, rapporter, försättsblad, kompendieframsida samt regler för MDU:s logotyp. Riktlinjerna finns till för att alla studenter, handledare och examinatorer ska ha samma syn på hur examensarbetena och rapporterna ska skrivas.
 • C uppsats mdh


 • Studenthandboken mdh

 • Sju kvalitativa, en kvantitativ och fyra mixad metod. Resultat: Sjuksköterskorna strävade efter värdig vård för de döende patienterna, men teman såsom tidsbrist, dålig planering av utrymmen och avsaknad av integritet, framkom i detta examensarbete som visade på ett försvårande av deras arbete.
 • Mdh examensarbete mall

  Innan du som student kan ta ut en examen ska du göra ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete, eller exjobb som det ofta kallas. Ett exjobb eller en uppsats är ett bra sätt att komma i kontakt med framtida arbetsgivare och skaffa värdefull erfarenhet till ditt CV. Var kan jag göra mitt exjobb eller uppsats?.


  Mdh logga

  Kursnamn: Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Kurskod:VAE Handledare: Sofia Skogevall och Agneta Breitholtz Examinator: Jessica Holmgren Seminariedatum: Betygsdatum:

  Examensarbete sjuksköterska mdh

  Uppsatser om EXAMENSARBETE MDH. Sök bland över 30, uppsatser från svenska högskolor och universitet på - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

   Mdh försättsblad

  Kursnamn: Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Kurskod: VAE Handledare: Examinator: Mirkka Söderman Seminariedatum:

  C uppsats mdh

  Examensarbete inom socialt arbete, 15 högskolepoäng Vårterminen SAMMANFATTNING Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade.


 • mdh examensarbete

 • Studenthandboken mdh