Hur man uppfattar sig själv

Vad är identitet

Här delar hon med sig av fyra övningar ur boken som kan hjälpa dig att bygga upp en mer kärleksfull relation till dig själv. Louise förklarar vad varje övning är bra för och hur du kan utföra den. - En del kanske undrar om man verkligen måste älska sig själv, räcker det inte om man bara står ut med sig själv?.


Hur formas en människas identitet

Självkänsla, eller som jag tycker är bättre att kalla det – självuppfattning, handlar just om det – hur man uppfattar sig själv och hur man ser på sig själv som person. Skillnaden mot självförtroende är att här handlar det inte om prestationer utan mer att man känner sig själv väl och vet vad man går för.


  Vad påverkar identitet

Medan självkänslan till största del handlar om hur man uppfattar sig själv som person, så handlar självförtroendet istället om hur man uppfattar sina kunskaper och förmågor. Det handlar om att acceptera och lita på sig själv, och att man känner att man har kontrollen över sitt eget liv.


Självkänsla

Tro på dig själv, ditt inre gör alltid det! Lyssna på din yttre och inre kommunikation. Istället för att ”få dig själv att tro på” något, är det bättre att försöka hitta platsen i dig själv, där du vet. Den övertygelse som du försöker ”göra”, den finns redan inom dig.

Vad är självförtroende

Självkänslan och självförtroendet har betydelse för hur man ser på sig själv. Självkänsla brukar definieras som hur man uppfattar sitt värde, att man duger som den man är. Självförtroende som tilltron till den egna förmågan att klara av olika uppgifter.

Vad är självbild

 • Hur människan lär känna, förstår och uppfattar sig själv och sin omvärld (Granhag och Christianson , 87). I kognitionspsykologin ingår saker som minne och inlärning, problemlösning, perception, uppmärksamhet, kommunikation, tänkande, beslutsfattande och begreppsbildning.

 • Hur skapas identitet

  Lista över ord och adjektiv för att beskriva dig själv för dejting, applikationer, profiler eller bios. Rodion Kutsaev via Unsplash; Canva. Beskriv dig själv för dejting, jobbintervjuer, resuméer och skolprojekt. Som personlig utvecklingsutbildare har jag hjälpt många människor att beskriva sig själva och definiera deras positiva.


 • hur man uppfattar sig själv

 • Vad är självbild

 • Personlig identitet exempel

   Uppfattas du som varm eller kall? Vi gillar människor som uppfattas som ”varma” snarare än ”kalla”. Psykologer har då undersökt vilket typ av kroppsspråk som uppfattas som varmt/kallt. De har kommit fram till att den som uppfattas som ”varm” visar andra uppmärksamhet (lutar sig fram, har ögonkontakt), ler och nickar.