Anställning vid korttidspermittering

Permittering regler

Stöd vid korttidsarbete. Arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kan i vissa fall söka stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda. Svårigheterna ska bero på omvärldshändelser som inte kunnat förutses eller undvikas.

Ersättning vid permittering

  Vad är korttidspermittering (korttidsarbete)? Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar.

Hur länge kan man vara permitterad

Behöver man som anställd göra något för att få ersättning vid korttidspermittering? Nej, du får din reducerade lön utbetald från arbetsgivaren som vanligt. Arbetsgivaren ansöker sedan om det statliga stödet hos Tillväxtverket.


Avgångsvederlag

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.


 • Korttidsarbete
  1. Tidsbegränsad anställning

  Men vad är det för semesterregler som gäller vid korttidsarbete och uppsägningar? Vi har svarat på de vanligaste frågorna som Unionens medlemmar ställer. Det är viktigt att veta att semesterlagen gäller även om din arbetsplats har infört korttidsarbete (även kallat korttidspermittering).
 • Korttidspermittering engelska
 • anställning vid korttidspermittering
 • Vem betalar lön vid permittering

  Anställning upphör. Arbetsbrist. Ny period för stöd för korttidsarbete. Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen. Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden.

  Korttidspermittering engelska

 • Korttidspermittering innebär att arbetstagare går ner i arbetstid under en viss period, samtidigt som staten täcker en stor del av företagets lönekostnader. Personalen får därmed behålla nästan all ordinarie lön och företaget kan behålla sina anställda.
 • Korttidsarbete

  Arbetsgivare får fortsätta korttidspermittera anställda som går under uppsägningstid till och med 30 september Arbetstidsförkortningen och den reducerade permitteringslönen ligger kvar på samma nivå för den anställde till och med 30 september