"resultat") under år 2 förs över till konto "vinst/förlust föreg år" ( -> ) för att sedan under år 3 föras över till konto "balanserat resultat" ( -> ).">

Föra över föregående års resultat

Balanserat resultat

Vid start på ett nytt räkenskapsår ska du bokföra om resultatet från föregående år enligt följande två alternativ beroende på om företaget har gjort en vinst eller förlust, detta hanterar du genom att göra ett manuellt verifikat så här: Vid vinst med bokför du: Konto Debet Konto Kredit

Vad är konto 8999

  Bokföra föregående års resultat i ett aktiebolag. I aktiebolagets bokföring är det brukligt att använda ett särskilt konto för föregående års resultat, Då kan du i årsredovisningens balansräkning se både resultat för innevarande år och året dessförinnan. Vinst på kr.

Årets resultat balansräkning

 • Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter. Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med.
 • föra över föregående års resultat
  1. Skatt på årets resultat

  När räkenskapsåret börjar bokas föregående års förlust om från ­konto [], Årets resultat, till [], Vinst eller förlust från föregående år. Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.


 • Årets resultat balansräkning


 • Bokföra årets resultat

  Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. Klicka på Slutför om allt stämmer. Nu förs det gamla årets utgående balanser över som ingående balanser i det nya året och du har två år öppna samtidigt. Välj Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår och öppna det gamla bokföringsåret när du ska fortsätta med bokslutsarbetet.

  Omföring föregående års resultat aktiebolag

  Här beskriver vi hur du gör för att lägga till ingående balanser manuellt (längst ned på sidan), samt hur du gör när du ska föra över ingående balanser från föregående år i kontoplanen, eller i samband med att du tar ut en Balansrapport.


  Beräknat resultat är inte noll

  Jag får ett meddelande att summan av IB inte är noll. Då jag kollar på Balansrapporten ser det ut att vara balans, men det finns en post Föregående års resultat (utan kontonummer) på den summan som verkar misstämma. Hur rättar jag detta på ett korrekt sätt?.


  2099 årets resultat

  Så kan du göra. Det viktigaste är att du per bokför Årets resultat med: Debet Kredit och då tar med tidigare års resultat. Då ska du ha en Balansräkning som balanserar och ett saldo på Vid bolagsstämman flyttar du saldot på till Balanserat resultat. sen gör du ett ordinarie bokslut per.

 • Bokföra årets resultat